Johnny Ramstedtin Ajaton-näyttely Elitessä 1.3.-31.5.

Johnny Ramstedt on tuonut viime vuosina teoksiaan esille monipuolisesti yllättäviinkin paikkoihin. Tämä linkittyy suoraan myös Ramstedtin taiteellisen työskentelyn keskiöön, eräänlaisen mahdollisuuden antamiseen, sekä katsojille että taiteilijalle itselleen. Taiteen kokemiselle ei pitäisi asettaa turhia esteitä ja samoin Ramstedt ajattelee työskentelystään. Taide syntyy monien sisäisten pohdintojen ja kehityskaarien jälkeen vapaasti ja luontevasti, pakottamatta. Vapaus onkin hänelle keskeinen teema ja kuinka se synnyttää asioita ympärilleen. Luovassa prosessissa sattuma on kuin vapauden mahdollisuus ja samalla haaste herkkyydelle. Johnny Ramstedt vastaanotti Grönqvistska Stiftelsenin stipendin 2016

Näyttely Ajaton on henkilöhistoriallinen tutkielma. Perustuu klassisiin kuviin mutta toteutettu ns. Sekatekniikalla. Ravintola Elite täyttää 85 vuotta 25.4.2017. Halusin sen takia nostaa esille muutamia tunnettuja asiakkaita. Tauno Palo, Kain Tapper, Matti Pellonpää, Mika Waltari. Myös ravintolan perustaja, Ernst Mattas on parissa kuvassa.

Ravintola on ajaton – näyttely on ajaton – ihminen on ajaton. Esillä olevilla kuvilla haluan tuoda esille klassiset elementit mutta samalla johdattaa katsojaa kohti nykyaikaa.

Taiteen luojana ylitän rajoja – en pelkää kokeilla uusia asioita, en pelkää kritiikkiä. Katson tulevaan.

TIDLÖS 1.3. – 31.5.2017 Restaurang Elite

Johnny Ramstedt har under de senaste åren hämtat fram sina arbeten mångsidigt till överraskande platser. Detta speglar sig direkt från Ramstedt konstnärliga sätt att arbeta, att ge allt och alla en chans. Att få uppleva konst borde ha så få hinder som möjligt. Så tänker Ramstedt också om sitt skapande. Konsten skapas efter ett flertal inre funderingar och efter utvecklingen kommer den fram fritt och naturligt utan att tvinga. Friheten är för honom också ett centralt tema. I den skapande processen är slumpen som möjliggör friheten men är också samtidigt en utmaning för känslan. Johnny Ramstedt mottog Grönqvistska stiftelsens stipendium 2016.

Utställningen Tidlös är en samling personhistoriska studier. Den är baserade på klassiska porträtt, men utförda i modern ”mixed media”-teknik. Eftersom restaurant Elite fyller 85 år den 25 april 2017 vill jag lyfta fram några av restaurangens många stamkunder: Tauno Palo, Matti Pellonpää, Mika Waltari och Kain Tapper. Ernst Mattas, som grundade denna välkända restaurang, är självfallet med i denna utställning.

Restaurangen i sig själv är tidlös – utställningen är tidlös – människan är tidlös. Med mina arbeten vill jag lyfta fram de klassiska elementen, men samtidigt ledsaga betraktaren mot det moderna..

Som konstkreatör skyr jag de vanliga gränserna – jag är inte rädd att experimentera, jag är inte rädd att ta emot nya utmaningar, jag är inte rädd för kritik. Jag blickar framåt.

imageedit_2_juliste