Soili Taljan maalauksia Ravintola Elitessä 15.4.–26.5.2019

Ovia välitiloihin – Soili Taljan maalauksia Ravintola Elitessä

Soili Taljan taidetta katsoessani näen ensin abstraktin, sitten löydän hahmoja, yleensä ihmisiä, kasveja, ehkä eläimiä, symboleja. Ne ovat yhdessä ja päällekkäin jonkinlaisessa sisäisessä tilassa tai huoneessa, jossa on yhteys johonkin korkeampaan, toisiinsa ja myös katsojaan. Näen, että hahmot ovat vahvan, mystissyvällisen kokemuksen piirissä, josta on samalla aistittavissa rauhaa ja pyhyyttä. Nämä vahvat tunteet välittyvät pehmeästi katsojalle. Onkin sanottu, että Taljan taiteessa aukeaa ovia näkyvään ja näkymättömään.

Teoksissa näkyy uskonnollisen taiteen perinne ja hän ammentaa vahvasti ortodoksisesta mystiikasta.

Musta on ollut viime vuosina taiteilijan päävärinä. Sen rinnalle on kuitenkin ilmestynyt enemmän värejä ja vähän aikaa sitten hän kertoi innoissaan, että valkoinen on tullut mukaan jopa päävärinä.

Värillisellä musteella ja akryylillä toteutetuissa töissä liikutaan hengen ja aineen rajatiloissa. On kiintoisaa nähdä miten taiteilija on käsitellyt tätä aihealuetta. Teokset antavat tilaa tulkinnalle, jopa niin, että äärimmillään niitä voi pitää ei-esittävinä. Jokainen voi muodostaa omanlaisensa suhteen teoksiin. Ne eivät ole niin esittäviä eivätkä abstraktejakaan, että tulkinta olisi liian sitovaa tai toisaalta aivan vapaata. Kiinnekohtia löytyy ja voisi sanoa, että teokset ihan kutsuvat tulkitsemaan ja luomaan henkilökohtaisen suhteen. Kuulemansa mukaan Talja kertoo ihmisten kokevan teoksensa joko mystisinä tai aistillisina. Riippuen katsojasta tietoinen ja tiedostamaton, näkyvä ja näkymätön kietoutuvat yhteen eri tavoin. Tämä on osaltaan Taljan taiteen rikkautta.

Soili Talja on opiskellut Kuvataideakatemiassa maalausta ja kuvanveistoa 1983–88. Tällä hetkellä hän työstää Sipoonkorpi-aiheista sarjaa työtilassaan kansallispuiston läheisyydessä.

Lauri Laurén